Wyszukiwanie

:

Treść strony

Autorzy

Dariusz Chrobak
Dariusz Chrobak -

urodzony 19 lipca 1964 w Dobrzyniu nad Wisłą, obecnie mieszka w Czernikowie, historyk po studiach na UMK Toruń, studia podyplomowe z historii - UMK Toruń i organizacji i zarządzania oświatą - Uniwersytet Łódzki, poeta, nauczyciel historii i plastyki, regionalista, od 2003 r. dyrektor SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej, NKL, WTN, PTH Włocławek, członek zarządu Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie”, od 2012 przewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Wydał siedem  indywidualnych tomików wierszy („ Dialog także z sobą”, „Nanizanie słów”, „Strofowanie słów”, „Toki słów”, „Potoki słów” i „Słowobrazy”, „słowa do rymu”). Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich i literackich (min. Kraków, Zgorzelec, Piwniczna-Zdrój, Opinogóra, Toruń, Łąck, Węglany, Cieszyn, Katowice, Chorzów, Włocławek). Organizator gminnych, powiatowych, wojewódzkich i regionalnych konkursów i warsztatów, plenerów fotograficznych, filmowych, plastycznych, konkursów recytatorskich, poetyckich, historycznych, dobrzyńskich plenerów malarskich. Społeczny opiekun zabytków, inicjator odnowy cmentarzy ewangelickich i dzwonnic – min. w Wilczych Kątach, nagrobków XIX i XX wiecznych na cmentarzu, figurek MB Skępskiej, chaty we Włęczu, młyna na Mieniu. Publikuje artykuły historyczne i popularyzatorskie, dydaktyczne regionalne o szkolnictwie, olędrach, działaniach regionalnych, ludziach itp. - w prasie lokalnej („Gazeta Lipnowska”, „Dwa Słowa”,” Powiat Toruński”, „Toruński Przegląd Oświatowy 45 minut”, „Biuletyn KPCEN Włocławek”,„Biuletyn informacji kulturalnej WOAK w Toruniu”, „Biuletyn edukacyjny SGZD”) i periodyku SGZD „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”(redaktor wydania z 2009 roku po konferencji historycznej SGZD w Czernikowie), w publikacjach UMK - Urząd Marszałkowski „Życie w kujawsko-pomorskim”, i kilku innych Toruń 2011, Słownik biograficzny powiatu toruńskiego, cz. I,, II i III   Toruń 2011, 2013, 20017

Wykaz artykułów autora

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry