Wyszukiwanie

:

Treść strony

Patronaty

I REGIONALNE FORUM KULTUROTWÓRCÓW

  • sobota 2018-11-24 godz. 10:00

Zapraszamy na I REGIONALNE FORUM KULTUROTWÓRCÓW!

Organizator: Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz

Partnerzy: Fundacja Fabryka UTU, Fundacja Magazyn Zmian

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Sala Konferencyjna), Al. Solidarności 1-3, Toruń

Termin: 24.11, g. 10.00-16.30

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy pod adresem e-mailowym: koalicjakulturotworcow@gmail.com

---

Celem forum jest podsumowanie działań, realizowanych w bieżącym roku w ramach projektu pn. Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny, ale przede wszystkim - zapoznanie zarówno mieszkańców, jak i twórców kultury w regionie z tzw. dobrymi praktykami/ programami/ projektami wdrażanymi w obszarze kultury, szczególnie tej tworzonej poza instytucjonalnym obiegiem.

Zapraszamy do uczestnictwa mieszkańców regionu i kulturotwórców – organizatorów i animatorów życia kulturalnego, pracowników i współpracowników prywatnych, społecznych oraz publicznych instytucji kultury, członków nieformalnych grup twórczych oraz edukatorów. Nasza oferta skierowana jest także do pracowników samorządowych, jak również do osób, które udzielają się w życiu kulturalnym dzięki wolontariatom, stażom czy praktykom (przede wszystkim z terenu woj. kujawsko-pomorskiego).

Program:


- godz. 10.00-11.00 - rejestracja uczestników/ kawa, herbata i poczęstunek


- godz. 11:00 - powitanie uczestników


- godz. 11:10 - prezentacja projektu pn. “Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny”


- godz. 11:30 - 14:30 - wystąpienia prelegentów:


* Marek Krajewski: „Bardzo Młoda Kultura - co poszło i dlaczego?” (EDUKACJA)

* Rafał Sadownik: „Rezerwat Dzikich Dzieci - Adventure Playground, bezkompromisowo?” (EDUKACJA)
* Anna Michalak-Pawłowska - Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej: „Koalicja, Współpraca, współtworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej” (EDUKACJA)
* Mateusz Nowak, DDK Węglin: „Kultura pierwszego kontaktu” (SPOŁECZNOSC LOKALNA)
* Agnieszka Różyńska: „Budowanie doświadczeń artystyczno-społecznych / O bliskości innego i obecności wykluczenia” (DOSTĘPNOŚĆ/ NOWE OTWARCIE)


- godz. 14:30 - 15:00 - przerwa obiadowa


- godz. 15:00-16:00 - wystąpienia prelegentów:


* Rafał Lis, Galeria Labirynt: „Budowanie widowni osób z niepełnosprawnościami” (DOSTĘPNOŚĆ/ NOWE OTWARCIE)
* Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju: „Kultura i rewitalizacja. Napięcia i pola współpracy” (REWITALIZACJA)

 

---

 

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?

 

“Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i Koncentrator Społeczny” to projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Jest również próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku bądź skostniałym formom organizacji kulturalnej.

 

fb: https://www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/


Kim są Kulturotwórcy?

 

Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę.

 

Cele i zadania projektu

 

Zadaniem projektu jest wskazanie szerokiemu odbiorcy potencjału kultury miejskiej i znaczenia oddolnych praktyk mieszkańców, a także podjęcie próby utworzenia form organizacyjnych, które pozwolą na synergię kultury i alternatywnej ekonomii. Uczestnicy eksplorują i testują elastyczność form instytucjonalnych, które już istnieją, ale też projektują alternatywne sposoby działania w kulturze i poznają nowe struktury socjo-ekonomiczne (kooperatywy, spółdzielnie socjalne sektora kreatywnego).

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

informację wprowadzono: środa 2018-11-21 10:21

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry